بایگانی برچسب‌ها: افزایش پارازیت در تهران

پارازیت و روش های مقابله با آن در تهران

پارازیت به دوروش در تهران ارسال می شود
اول: از طریق ارسال سیگنال مزاحم با Polarity مخالف روی فركانس كانالی خاص و به سمت ماهواره پخش كننده، كه باعث برخورد امواج ماهواره با امواج پارازیت شده و در نتیجه این برخورد شكست و پراكندگی امواج ماهواره رخ میدهد كه باعث نرسیدن یا ناقص رسیدن امواج به سطح زمین می‏شوند. این روش تنها باعث ایجاد اختلال در تمامی كانالهای موجود در یك فركانس خاص در سرتاسر یك قاره، كشور یا منطقه وسیعی می‏گردد ولی در مابقی فركانسهای آن ماهواره خللی ایجاد نمی‏شود. درست مانند پارازیت‏ها و اختلالاتی كه در جریانات بعد از انتخابات روی كانال‏های BBC و VOA انداختند و آنها مجبور به تغییر فركانس و رفتن به ماهواره‏های دیگر شدند.

دوم: ارسال از طریق منابع زمینی كه بصورت افقی و در سطح یا ارتفاع خاصی از زمین انجام می‏شود كه میتواند از یك منبع ثابت مانند برج میلاد یا درون یك ماشین به صورت سیار نصب شده باشد، در این روش در یك شهر یا مناطق وسیعی از آن و بستگی به فاصله و محل قرار گرفتن نسبت به منبع فرستند پارازیت، تقریبن تمامی فركانسهای ماهواره‏ای در جهتهای مختلف از كار می‏افتند. دقیقن همانند پارازیت‏های فعلی كه تقریبن در تمامی كانال‏ها اختلال ایجاد میكنه.این نوع پارازیت در ساعات معینی شروع می‏شوند(بیشتر از زمان شروع پخش برنامه‏های زنده كانال‏های مانند VOA و BBC) و تقریبن تا دیر وقت شب ادامه دارند و سپس بطور ناگهانی قطع می‏شوند. متاسفانه این روش بسیار خطرناك و مضر برای سلامتی انسان و مخصوصن خانمهای باردار نیز می‏باشد.

برای مقابله با روش اول ، متاسفانه برای من و شمای بیننده راه خاصی وجود ندارد، جز صبر و تحمل و آروزی نابودی هرچه سریعتر عامل ارسال كننده.اما برای مقابله با روش دوم ، راه‏ های و جود دارد شاید کل پارازیت شما حذف نشود ولی کمی بهتر می شود

بهتر کردن دیش و النبی و جایگزین کردن آن با دیش آفست و lnb های با کیفیت عوض کردن سیم های چند تیکه

و دیگر روش های ….. مانند شلوغ کردن اطراف دیش

Advertisements